Lidmaatschapsvoorwaarden

 • Een lidmaatschap wordt aangegaan op persoonlijke titel.
 • Het lidmaatschap is niet overdraagbaar. Dit geldt voor het lidmaatschap op zich, maar ook voor de deelname aan activiteiten.
 • Het lid is persoonlijk aansprakelijk voor betaling van de contributie (ongeacht of de betaling van de contributie privé of via organisatie plaatsvindt).
 • Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van een kalenderjaar. In het geval van aanmelding van 1 januari tot 30 juni is het volledige jaarcontributiebedrag verschuldigd,
  bij aanmelding van 1 juli tot en met 31 december wordt 50% van het contributiebedrag in rekening gebracht.
 • Het lidmaatschap wordt per kalenderjaar stilzwijgend verlengd, tenzij het lid voor 1 december schriftelijk opzegt. Tussentijdse opzegging geeft geen recht op (gedeeltelijke)
  restitutie van het contributiebedrag.
 • Leden verplichten zich om de factuur voor het contributiebedrag binnen de daarop aangegeven betalingstermijn te voldoen.
 • De leden houden zelf hun gegevens bij via de website.
 • Alle correspondentie wordt verzonden naar de privé postadresgegevens zoals deze in het digitale ledenbestand zijn opgenomen.Graag maken wij je er op attent dat het lidmaatschap is aangegaan voor de periode van een kalenderjaar. Tussentijdse opzegging geeft geen recht op (gedeeltelijke) restitutie van het contributiebedrag.
 • Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk gebeuren, per email aan: info@communicatieclub.nl.

Bij het gebruik van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close